Najczęściej zadawane pytania

 

  • Kto może rekrutować się na studia na podstawie powierdzenia efektów uczenia się ?

Odp.:  Na studia na podstawie powierdzenia efektów uczenia się może rekrutować się :

-  osoba posiadająca świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – jeśli chce podjąć studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie;

-  osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego – jeśli chce podjąć studia II stopnia.

-   osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego – jeśli chce podjąć kolejny kierunek studiów I lub II stopnia albo jednolite studia magisterskie.

 

  • Czy wyniki egzamniu maturalnego są brane pod uwagę?

Odp.: Trzeba mieć zdany egzamin dojrzałości, natomiast wyniki egzaminu maturalnego nie są brane pod uwagę.

 

  • Jeśli nie zostanę przyjęty na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się, to czy mogę rekrutować się na studia na podstawie wyników egzamniu maturalnego?

Odp.: Tak, ale trzeba przejść przez system rekrutacji IRK.